1 THÔNG TIN ĐẶT DỊCH VỤ 2 CẬP NHẬT GIỎ HÀNG 3 NHẬP THÔNG TIN 4 THANH TOÁN

Đặt vé

Loại Hình Dịch Vụ Giá Vé Cho Người Lớn Giá Vé Cho Trẻ Em
Vé tham đi thang máy và tham quan cầu kính 400.000đ 200.000đ

ĐẶT PHÒNG

Loại căn Ngày đến Ngày đi Số ngày ở Số căn Đơn giá/ngày