1 THÔNG TIN ĐẶT DỊCH VỤ 2 CẬP NHẬT GIỎ HÀNG 3 NHẬP THÔNG TIN 4 THANH TOÁN

Đặt vé

Loại Hình Dịch Vụ Giá Vé Cho Người Lớn Giá Vé Cho Trẻ Em (< 1m) Giá Vé Cho Trẻ Em (1m - 1m4)
Vé trò chơi Cầu Độc Mộc 150.000đ 150.000đ 150.000đ


Vé trò chơi xích đu tử thần 150.000đ 150.000đ 150.000đ


Vé trò chơi Zipline 150.000đ 150.000đ 150.000đ


Vé thang máy Cầu Kính 500.000đ 300.000đ

Vé trò chơi xe đạp trên dây 150.000đ 150.000đ 150.000đ


Family Bungalow 2.200.000đ


Double Bungalow 1.600.000đ


Cầu Kính Rồng Mây Hotel 1.500.000đ


Vé trò chơi cầu xuyên mây 150.000đ 150.000đ 150.000đ


ĐẶT PHÒNG

Loại căn Ngày đến Ngày đi Số ngày ở Số căn Đơn giá/ngày