1 THÔNG TIN ĐẶT DỊCH VỤ 2 CẬP NHẬT GIỎ HÀNG 3 NHẬP THÔNG TIN 4 THANH TOÁN

Đặt vé

Loại Hình Dịch Vụ Giá Vé Cho Người Lớn Giá Vé Cho Trẻ Em (1m - 1m4) Giá Vé Cho Trẻ Em (< 1m)
Vé trải nghiệm Cầu Độc Mộc 150.000đ 150.000đ
Vé trải nghiệm xích đu 150.000đ 150.000đ
Vé trải nghiệm Zipline 150.000đ 150.000đ
Vé thang máy Cầu Kính Khuyến mại từ 19/07-19/08 300.000đ 100.000đ
Vé Giường Vô cực 150.000đ 150.000đ
ĐẶT PHÒNG

Loại căn Ngày đến Ngày đi Số ngày ở Số căn Đơn giá/ngày