1 SERVICE BOOKING INFORMATION 2 UPDATE SHOPPING CART 3 ENTER INFORMATION 4 MAKE PAYMENT

Booking ticket

Loại Hình Dịch Vụ Giá Vé Cho Người Lớn Giá Vé Cho Trẻ Em
Elevator and glass bridge ticket 400.000đ 200.000đ

ĐẶT PHÒNG

Loại căn Ngày đến Ngày đi Số ngày ở Số căn Đơn giá/ngày