1 SERVICE BOOKING INFORMATION 2 UPDATE SHOPPING CART 3 ENTER INFORMATION 4 MAKE PAYMENT

Booking ticket

Loại Hình Dịch Vụ Giá Vé Cho Người Lớn Giá Vé Cho Trẻ Em (< 1m) Giá Vé Cho Trẻ Em (1m - 1m4)
Ticket for Single-plank Bridge game 150.000đ 150.000đ 150.000đ


Ticket for Death swing game 150.000đ 150.000đ 150.000đ


Ticket for Zipline game 150.000đ 150.000đ 150.000đ


Elevator and glass bridge ticket (Discount from 19/07/2021 to end of 19/08/2021) 500.000đ 300.000đ

Ticket for Rope bike game 150.000đ 150.000đ 150.000đ


Zipline ticket (Sao chép) (Sao chép) 2.200.000đ


Zipline ticket (Sao chép) (Sao chép) (Sao chép) 1.600.000đ


Zipline ticket (Sao chép) (Sao chép) (Sao chép) (Sao chép) 1.500.000đ


Ticket for the game of the bridge through the clouds 150.000đ 150.000đ 150.000đ


ĐẶT PHÒNG

Loại căn Ngày đến Ngày đi Số ngày ở Số căn Đơn giá/ngày