1 SERVICE BOOKING INFORMATION 2 UPDATE SHOPPING CART 3 ENTER INFORMATION 4 MAKE PAYMENT

Booking ticket

Loại Hình Dịch Vụ Giá Vé Cho Người Lớn Giá Vé Cho Trẻ Em (1m - 1m4) Giá Vé Cho Trẻ Em (< 1m)
Single-plank Bridge ticket 150.000đ 150.000đ
Swing ticket 150.000đ 150.000đ
Zipline ticket 150.000đ 150.000đ
Elevator and glass bridge ticket (Discount from 19/07/2021 to end of 19/08/2021) 300.000đ 100.000đ
Zipline ticket (Sao chép) 150.000đ 150.000đ
ĐẶT PHÒNG

Loại căn Ngày đến Ngày đi Số ngày ở Số căn Đơn giá/ngày