1 THÔNG TIN ĐẶT DỊCH VỤ 2 CẬP NHẬT GIỎ HÀNG 3 NHẬP THÔNG TIN 4 THANH TOÁN

Đặt vé

Loại Hình Dịch Vụ Giá Vé Cho Người Lớn Giá Vé Cho Trẻ Em
Thang Máy Lồng Kính Và Cầu Kính 400.000đ 200.000đ
Nhảy Bungee 1.000.000đ
Dù lượn 900.000đ
Du lịch sinh thái 700.000đ
Leo núi 500.000đ
Trượt Zipline 500.000đ
Ngắm Thác Trắng 100.000đ

ĐẶT PHÒNG

Loại căn Ngày đến Ngày đi Số ngày ở Số căn Đơn giá/ngày
Bungalow 12m2

0

1.000.000đ
Bungalow20m2

0

Đang cập nhật
Bungalow 24m2

0

Đang cập nhật